Monteriggioni

Monteriggioni

“Però che, come in su la cerchia tonda 
Monteriggioni di torri si corona,
così la proda che 'l pozzo circonda
torregiavan di mezza la persona
li orribili giganti, cui minaccia
Giove del cielo ancora quando tona”

(Dante Alighieri, Inferno Canto XXXI, vv. 40-45)

Dante był pod tak wielkim wrażeniem wizji murów Monteriggioni, że napisał słynną przypowieść porównująca wieże tego miasta z gigantami przykutymi do zboczy przepaści Malebolgia. Średniowieczny opis poetycki Dantego jest jedynym przekazem opisującym Moteriggioni z tamtych czasów. Można oszacować według niego, że mury wież były wysokie na 10 metrów. W mury otaczające miasto-fortecę, ciągnące się przez 560 metrów, wbudowane jest 14 kwadratowych wież. Wzdłuż muru biegnie chodnik strzelecki, połączony z podziemnymi przejściami. W Monteriggioni, zwanym "średniowiecznymi Pompejami", pozostają do dzisiaj ślady prawdziwego i nie zmienionego przez czasy Średniowiecza.

Założone przez Sienę na początku trzynastego wieku miasto, znajduje sie na szlaku pielgrzymowym « Francigena ». Miasto-forteca miało również odpierać presje Florencji, odwiecznego wroga Sieny. Monteriggioni było oblężone kilka razy, nawet gdy budowa murów obronnych nie była jeszcze zakończona.

Jednakże krąg murów obronnych ze swoimi basztami, wyglądającymi z daleka jak korona umieszczona na wzgórzu, zawsze stawiał opór. Gdy 27 kwietnia 1554 miasto poddało się, uniknęło zniszczenia. Monteriggioni zostało bowiem „sprzedane” bez walki, z powodu zdrady kapitana Zeti, wygnańca z Florencji. W ten sposób, dzięki zdradzie tego kapitana możemy dzisiaj podziwiać nienaruszone ślady średniowiecza tego obwiedzionego murami miasta-fortecy.

Małe centrum miasteczka składa się z domów i dużego placu centralnego, na którym znajduje się kościół Santa Maria Assunta.Do dzisiaj plac otoczony jest ogrodami i sadami, bardzo ważnymi w przeszłości, gdyż umożliwiały one mieszkańcom przetrwanie licznych oblężeń. Mury obronne otaczające miasto wybudowane zostały wzdłuż naturalnych wzniesień wzgórza, na którym stoi Monteriggioni. W celach obronnych, wbudowano w mury obronne jedynie dwa wrota, umieszczone w diametralnie przeciwnych miejscach: jedne od strony Florencji i drugie, od strony Sieny. Zamek Monteriggioni był otoczony rowami wypełnionymi węglem drzewnym, który podpalano by odeprzeć ataki wroga.

Monteriggioni 1 Nuova
Monteriggioni3
Monteriggioni2
Monteriggioni1
Monteriggioni5
Monteriggioni4

Novelleto su Facebook

Novelleto na TripAdvisor